CNsigla noua
Resurse umane/materiale
nenitescu

 

RESURSE UMANE - AN ŞCOLAR 2020-2021

Consiliul de Administraţie - Membrii

 • IŞFAN LILIANA – director, Preşedinte CA
 • MIRCEA ELENA – cadru didactic,  responsabil proiecte si programe
 • BUTA OTILIA CRISTINA  – cadru didactic
 • STAN CAMELIA GHEORGHIŢA - cadru didactic
 • MOGA ANETA – reprezentant părinţi / Nănău Grety Florentina – reprezentantul elevilor
 • VASILIU  MARIANA – reprezentant Consiliu local, sector 3
 • MENDREA ALEXANDRU – reprezentantul Primarului sectorului 3
 • IONESCU ROXANA – reprezentant agent economic SC BIOTEHNOS SA
 • FLORICĂ MIREL – reprezentant SC LABORMED SA

Responsabili comisii metodice

 • Limbă şi comunicare   –  GROSULEAC  IOANA
 • Matematică şi ştiinţe  – GEORGESCU MARIANA 
 • Om si societate – CAPRĂ RĂZVAN MARIUS
 • Tehnologii – MITROI MIHAELA CERASELAConsilier şcolar: VRACIU LOREDANA ALINA

Secretari: VOICU CRISTINA ŞI VOICU ASPADIA

Contabil: ANDREI DANIELA

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE: 41 calificate, dintre care

 • cadre didactice titulare: 23
 • cadre didactice suplinitoare/cu norma de bază īn unitatea şcolară: 6
 • cadre didactice cu statut de suplinitor /cu norma de bază īn alte unităţi şcolare: 4
 • cadre didactice cu statut de suplinitor/profesor asociat/pensionar: 8

SITUAŢIA PE GRADE DIDACTICE A PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT:

 • 2 doctorat - 1 titular si 1 profesor asociat/pensionar
 • 17 gradul I - 15 titulari şi 2 suplinitori/asociat/pensionar
 • 4 gradul II - 4 titulari
 • 10 definitivat - 4 titulari şi 6 suplinitori
 • 8 debutanţi - toţi suplinitori  
 • 2 – secretar (S), secretar (M)
 • 1 – administrator financiar (S)
 • 2 – analist programator (S), ajutor programator(M)
 • 1 – bibliotecar (S/M)
 • 1 – administrator patrimoniu (S)
 • 1 - tehnician (laborator) (M)

CADRE DIDACTICE - AN ŞCOLAR   2020 - 2021

Nr. crt.

Numele si prenumele

1

GROSULEAC IOANA (Romānă)

2

CONSTANTIN DANIELA ANTOANELA

3

BĂDIŢĂ ANA MARIA (Franceza -Romānă)

4

GAMULEA TUDOSE GABRIELA MIRELA

5

MIRCEA ELENA (Engleză)

6

ENE IRINA NATAŞA

7

GAŞPAR ADRIANA ELENA (Engleză - Spaniolă)

 

BĂDIŢĂ ANA MARIA (Franceză)

8

BUICĂ VALENTIN ADRIAN

9

BĀLTAC ANGELA SIMONA (Matematică)

10

STAN CAMELIA GHEORGHIȚA

11

IVANOVICI HUŢANU MIRELA

12

MIRON ROXANA

13

HUIDEŞ  FELICIA ( Fizică)

14

TUDOR MIHAELA IOANA (EFTIMIE MIHAELA)

15

GEORGESCU MARIANA (Chimie)

16

SPĀNU ANA MARIA

17

NICULAE MARILENA  (Biologie)

18

ISTIM ANDREEA LIVIA

19

HOGAŞ ALEXANDRU ADRIAN (VELEA AURELIAN Geografie )

20

CAPRĂ  MARIUS RĂZVAN  (Istorie)

21

CĪŢESCU PETRUŢA CRISTINA (Economie, ed.antr.)

 

VRACIU LOREDANA ALINA (CABINET PSIHOPED)

22

DOBRE (CONSTANTINESCU) DIANA ŞTEFANIA (PSIHOLOGIE)

23

TOMA ROBERT CLAUDIU (Logica, filosofie)

24

ADOCHIŢEI GEORGE MARIUS (Religie)

25

GEAMBAȘU MAGDA (Ed. muzicală)

26

DIACONU LIVIU MATACHE  (Ed. vizuală)

27

IVAN GEORGETA GINA  (Educaţie fizică)

28

IŞFAN  LILIANA (Chimie industrială)

29

MITROI MIHAELA CERASELA

30

BUTA OTILIA CRISTINA

31

LUNGU  DANIELA

32

VASILIU DOINA

33

COJOCARU  ILEANA

34

POPESCU ARGEŞ ALINA CRISTINA (Protecţia mediului)

35

CINCĂ ALINA GEORGETA

36

STOICA ELENA CRISTINA (Ind. alimentara)

37

BLEAU EMILIA (TIC)

38

NICA  MĂDĂLINA (Electroenergetică, TIC)

39

PIŢIGOI FLORICA (Electrotehnică)

40

RAŞOGA ION (Chimie industrială/Industrie alimentara)/Ms

41

SFETCU CAMELIA (Chimie industrială/Industrie alimentara)/Ms

 CLASE / SĂLI /DIRIGINŢI       

 

Clasa

Sala

Diriginte

1

9 A, (Ştiinţe ale naturii)

14, corp A, etaj 1

Constantin Daniela Antoanela

2

9 B, (industrie alimentară)

18, corp A, etaj 2

Buta Otilia Cristina

3

9 C, (industrie alimentară)

11, corp A, etaj 1

Bădiţă Ana Maria

4

9 D, (protecţia mediului)

15, corp A, etaj 1

Ene Irina Nataşa

5

9 E, (protecţia mediului)

29, corp B, etaj 1

Gaşpar Adriana

6

9 F (chimie industrială)

28, corp B, parter

Adochiţei George Marius

7

9 G (profesională)

25, corp B, parter

Ivan Gina Georgeta

8

10 A, (Ştiinţe ale naturii)

10, corp A, etaj 1

Mircea Elena

9

10 Be, (industrie alimentară)

20, corp A, etaj 2

Niculae Marilena

10

10 C, (protecţia mediului)

9, corp A, etaj 1

Mitroi Cerasela Mihaela

11

10 D(chimie industrială)

4, corp A, parter

Lungu Daniela

12

10 E (electric)

Laborator electronică, corp B, etaj 1

Piţigoi Florica

13

10 F (scoală profesionala chimie industrială)

30, corp B, etaj 1

Ivanovici Huţanu Mirela

14

11 A , (ştiinţe ale naturii)

17, corp A, etaj 2

Georgescu Mariana

15

11 Be, (industrie alimentară)

13, corp A, etaj 1

Stoica Elena Cristina

16

11 C, (protecţia mediului)

21, corp A, etaj 2

Baltac Angela Simona

17

11 D, (chimie industrială)

24, corp A, etaj 2

Grosuleac Ioana

18

11 E, (electric)

Laborator Electrotehnică, corp B, etaj 1

Nica Mădălina

19

12 A, (ştiinţe ale naturii)

Laborator Fizică

Huideş Felicia

20

12 Be, (industrie alimentară)

3, corp A, parter

Capră Răzvan Marius

21

12 C, (protecţia mediului)

32, corp B, etaj 1

Buică Valentin Adrian

22

12 D, (protecţia mediului)

12, corp A, etaj 1

Stan Camelia

23

12 E, (chimie industrială, electromecanic)

19, corp A, etaj 2

Spānu Ana Maria

24

I A (postliceal, tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare)

Laborator organică, corp A, etaj 1

Buta Otilia Cristina

25

II A (postliceal, tehnician  laborant pentru protecţia calităţii mediului)

Laborator analize fizico - chimice,  corp A, etaj 1

Lungu Daniela

 

PERSONAL NEDIDACTIC

 • 4 – īngrijitori
 • 1 – muncitori de īntreţinere
 • 1 – fochist
 • 1 – paznic

RESURSE MATERIALE

 • Laboratoare de informatică
 • Laborator de fizică 
 • Laborator de biologie
 • Laboratoare de chimie aplicată
 • Laboratoare de electronică
 • Atelier electromecanic
 • Cabinet multimedia
 • Logistică - videoproiectoare, Smart Board, flipchart
 • Săli de training
 • Biblioteca (35.000 volume)
 • Cabinet medical
 • Sala de sport

 

RESURSE UMANE - AN SCOLAR 2019-2020

 

DIRECTOR - profesor inginer doctor LILIANA IŞFAN

 

 CADRE DIDACTICE - AN ŞCOLAR   2019 - 2020

Nr. crt.

Numele si prenumele

1

GROSULEAC IOANA (Romānă)

2

CONSTANTIN DANIELA ANTOANELA

3

PEPINE HORAȚIU (BĂDIȚĂ ANA MARIA)

4

MIRCEA ELENA (Engleză)

5

ENE IRINA NATAŞA

6

GAŞPAR ADRIANA (Engleză - Spaniolă)

7

BUICĂ VALENTIN ADRIAN (Franceză)

8

DODUN DES PERRIERES CLARISSA JOSEFINA (BĂDIȚĂ ANA MARIA)

9

BĀLTAC ANGELA SIMONA ( Matematică)

10

STAN CAMELIA GHEORGHIȚA

11

IVANOVICI HUȚANU MIRELA

12

HUIDEŞ  FELICIA ( Fizică)

13

TUDOR MIHAELA

14

GEORGESCU MARIANA (Chimie)

15

SPĀNU ANA MARIA

16

NICULAE MARILENA  (Biologie)

17

HOGAŞ ALEXANDRU ADRIAN (VELEA AURELIAN Geografie )

18

CAPRĂ  MARIUS RĂZVAN  ( Istorie)

19

CĪȚESCU PETRUȚA CRISTINA (Economie, ed.antr.)

 

VRACIU LOREDANA ALINA (CABINET PSIHOPED)

20

GRIGORE SORIN ION (PSIHOLOGIE)

21

NEDELCU DOINA (Logica, filosofie)

22

ȚOȚAN MAGDA DANIELA (Religie)

23

GEAMBAȘU MAGDA (Ed. muzicală)

24

DIACONU LIVIU MATACHE  (Ed. vizuală)

25

IVAN  GINA  (Educaţie fizică)

26

IŞFAN  LILIANA (Chimie industrială)

27

MITROI MIHAELA CERASELA

28

BUTA OTILIA CRISTINA

39

LUNGU  DANIELA

30

POPESCU ARGEȘ ALINA CRISTINA (Protecția mediului)

31

COJOCARU  ILEANA

32

VASILIU DOINA

33

CINCĂ ALINA

34

STOICA ELENA CRISTINA (Ind. alimentara)

35

NEACȘU ELIZA GABRIELA

36

NICA  MĂDĂLINA (Electroenergetică, TIC)

37

PIȚIGOI FLORICA (Electrotehnică)

38

IONESCU TOMA GEORGE (TIC)

39

POENARU  ŞTEFAN (Electromecanică)/Ms

40

STOIANOVA NICOLETA (Electromecanică)/Ms

41

RASOGA ION (Chimie industrială/Industrie alimentara)/Ms

CLASE / SĂLI / DIRIGINŢI  

 

Clasa

Sala

Diriginte

1

9 A, (Ştiinţe ale naturii)

10, corp A, etaj 1

Mircea Elena

2

9 Be, (industrie alimentară)

20, corp A, etaj 1

Niculae Marilena

3

9 C, (protecţia mediului)

9, corp A, etaj 1

Mitroi Cerasela Mihaela

4

9 D(chimie industrială)

4, corp A, parter

Lungu Daniela

5

9 E (electric)

28, corp B, parter

Ţoţan Magda Daniela

6

9 F (scoală profesionala chimie industrială)

30, corp B, etaj 1

Ivanovici Mirela

7

10 A , (Ştiinţe ale naturii)

17, corp A, etaj 2

Georgescu Mariana

8

10 Be, (industrie alimentară)

13, corp A, etaj 1

Stoica Elena Cristina

9

10 C, (protecţia mediului)

21, corp A, etaj 2

Baltac Angela Simona

10

10 D, (chimie industrială)

24, corp A, etaj 2

Grosuleac Ioana

11

10 E, (electric)

Laborator Electrotehnică, corp B, etaj 1

Nica Mădălina

12

11 A, (Ştiinţe ale naturii)

11, corp A, etaj 1

Huideş Felicia

13

11 Be, (industrie alimentară)

3, corp A, parter

Capră Răzvan Marius

14

11 C, (protecţia mediului)

29, corp B, etaj 1

Buică Valentin Adrian

15

11 D, (protecţia mediului)

12, corp A, etaj 1

Stan Camelia

16

11 E, (chimie industrială, electromecanic)

19, corp A, etaj 2

Spānu Ana Maria

17

11 F, (scoală profesionala chimie industrială)

31, corp B, etaj 1

Ivan Gina Georgeta

18

12 A, (Ştiinţe ale naturii)

14, corp A, etaj 1

Constantin Daniela Antoanela

19

12 B, (industrie alimentară)

18, corp A, etaj 2

Buta Otilia Cristina

20

12 C, (protecţia mediului)

15, corp A, etaj 1

Ene Irina Nataşa

21

12 D, (chimie industrială)

Laborator Maşini electrice, corp B, etaj 1

Gaşpar Adriana

22

12 E, (chimie industrială)

25, corp B, parter

ţescu Petruţa

23

12 F, (electric)

Laborator Electronică, corp B, etaj 1

Piţigoi Florica

24

I A (postliceal, tehnician  laborant pentru protecţia calității mediului)

4, corp A, parter

Lungu Daniela

25

II A (postliceal, tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare)

3,  corp A, parter

Stoica Elena Cristina

 

Consiliul de Administratie

 • MIRCEA ELENA – cadru didactic,  responsabil proiecte si programe
 • GROSULEAC IOANA – cadru didactic, secretar C.A.
 • BUTA OTILIA CRISTINA  – cadru didactic
 • IOSIF DANIELA – reprezentant părinti
 • NEDELESCU ANDREEA – reprezentant elevi
 • VASILIU  MARIANA – reprezentant Consiliu local, sector 3
 • MENDREA ALEXANDRU – reprezentantul Primarului  sectorului 3
 • IONESCU ROXANA – reprezentant agent economic SC BIOTEHNOS SA

Responsabili comisii metodice

 • Limbă si comunicare   –  GROSULEAC  IOANA
 • Matematică si stiinte  – GEORGESCU MARIANA 
 • Om si societate – CAPRĂ RĂZVAN MARIUS
 • Tehnologii – MITROI MIHAELA CERASELA

Consilier scolar: BABIUC LOREDANA

Secretari: VOICU CRISTINA ŞI VOICU ASPADIA

Contabil: ANDREI DANIELA

 

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE: 41 calificate, dintre care

 • cadre didactice titulare: 20, calificati
 • cadre didactice suplinitoare/cu norma de bază īn unitatea scolară: 8, calificati
 • cadre didactice cu statut de suplinitor /cu norma de bază īn alte unităti scolare: 5, calificati
 • cadre didactice cu statut de suplinitor/profesor asociat/pensionar: 8, calificati

SITUAŢIA PE GRADE DIDACTICE A PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT:

 • 2 doctorat - 1 titular si 1 profesor asociat/pensionar
 • 22 gradul I - 15 titulari si 7 suplinitori/asociat/pensionar
 • 2 gradul II - 2 titulari
 • 11 definitivat - 4 titulari si 7 suplinitori
 • 4 debutanti - toti suplinitori  

 

 • 2 - secretar (S), secretar (M)
 • 1 - contabil  (S)
 • 2 - analist programator (S), ajutor programator(M)
 • 1 - bibliotecar (S/M)
 • 1 - administrator (S)
 • 1 - tehnician (laborator) (M)

 

 

PERSONAL NEDIDACTIC

 • 4 - īngrijitori
 • 1 - muncitori de īntretinere
 • 1 - fochist

RESURSE MATERIALE

 • Laboratoare de informatică
 • Laborator de fizică 
 • Cabinet de biologie
 • Laboratoare de chimie aplicată
 • Laboratoare de  electronicć
 • Atelier electromecanic
 • Cabinet multimedia
 • Logistică - videoproiectoare, Smart Board, flipchart
 • Săli de training
 • Biblioteca (35.000 volume)

 

Tur vitual  5836964_orig

 

10401895_273258879523277_8094055726128020902_n984103_273255682856930_3042880828646420176_n1512806_273256429523522_4203424509459957846_n

1554417_273257649523400_2978330964041935404_n10155617_273256042856894_6516820527759564863_n10253815_273257902856708_5807423718205927610_n

10306243_273257356190096_8881320376254580268_n10308307_273257899523375_5076413269659170348_n10313004_273256159523549_8706174351046884861_n

10313173_273257799523385_8672955070840949310_n10329238_273262772856221_4435103140372634954_n10330258_273256889523476_6489124745562855289_n

10338292_273255929523572_7927256732361783749_n10341526_273255679523597_7460239955907969013_n10377266_273258619523303_4634747042868640968_n