CNsigla noua
Oferta educationala
nenitescu

oferta educationala 2021-2022

oferta educationala 2018_2019_1

oferta educationala 2018_2019_2

Structura unităţii şcolare în anul şcolar 2018-2019

LICEU, zi

Filiera teoretică

profilul– REAL,

specializarea ŞTIINŢE ALE NATURII-9A; 10A; 11A; 12A

 

Filiera tehnologică,

profilul– RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI,

domeniul:

         - INDUSTRIE ALIMENTARĂ - 9B; 10B

         - PROTECŢIA MEDIULUI - 9C; 10C; 10D

profilul– TEHNIC,

domeniul:

         - CHIMIE INDUSTRIALĂ - 9D;  10 E

         - ELECTROMECANIC- 10E

         - ELECTROTEHNICA  - 9 E

profilul– RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

domeniul

        - INDUSTRIE ALIMENTARĂ,

calificarea profesională - TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE  ALIMENTARE-11 B; 12 B

      - PROTECŢIA MEDIULUI

calificarea profesională - TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI-11C;  12 C; 12D

profilul– TEHNIC

domeniul

         - CHIMIE INDUSTRIALĂ,

calificarea profesională - TEHNICIAN CHIMIST DE LABORATOR – 11D; 11E; 12E

         - ELECTRIC,

calificarea profesională - TEHNICIAN ELECTROTEHNIST 11F; 12F

 

ŞCOALA PROFESIONALĂ, zi

profilul– TEHNIC,

domeniul – CHIMIE INDUSTRIALĂ,

calificarea profesională: OPERATOR INDUSTRIA DE MEDICAMENTE SI PRODUSE COSMETICE10F

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ, zi

domeniul: PROTECŢIA MEDIULUI,

calificarea profesională - TEHNICIAN LABORANT PENTRU PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI: I A

domeniul: INDUSTRIE ALIMENTARĂ,

calificarea profesională - TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE: II A

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2017-2018

oferta scolarizare

Oferta educatională:

FILIERA TEORETICĂ - LICEU ZI

1 clasa – Real – Ştiinţe ale naturii – 28 locuri

Filiera TEHNOLOGICĂ - LICEU ZI

1 clasă – Profilul: Resuse naturale şi protecţia mediului – Domeniul: Industrie alimentară; Calificarea:  Tehnician analize produse alimentare; - 28 locuri

2 clase – Profilul: Resuse naturale şi protecţia mediului – Domeniul: Protecţiamediului;  Calificarea:  Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului;  28 locuri

1 clasă– Profilul: Tehnic -  Domeniul: Chimie Industrială; Calificarea: Tehnician chimist de laborator – 56 locuri

1 clasă – Profilul: Tehnic - Domeniul: Electric; Calificarea – Tehnician electromecanic – 28 locuri

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ - 3 ani - forma de învăţământ ZI - BUGET

14 locuri - Domeniul pregatirii de baza - CHIMIE INDUSTRIALA

                 Calificarea - OPERATOR FABRICAREA SI PRELUCRAREA POLIMERILOR

14 locuri - Domeniul pregatirii de baza -CHIMIE INDUSTRIALA

                  Calificarea - OPERATOR INDUSTRIA DE MEDICAMENTE SI PRODUSE COSMETICE

ÎNVĂTĂMÂNT ZI  POSTLICEAL - forma de învăţământ ZI - BUGET

1 clasă - Domeniul –Industrie alimentară ; Calificarea profesională: Tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare–  28 locuri

 

Curriculum  la  Decizia Şcolii / Curriculum  în Dezvoltare Locală

            Curriculum  la  Decizia  Şcolii

            Clasa a XII-a Chimie – CDŞ – Rezolvarea problemelor de chimie organică

            Limba engleză

  • Clasa  a IX-a B, C, D - “Successful Writing Intermediate“
  • Clasa  a  X-a  -  “Successful Writing Upper-Intermediate”
  • Clasa  a XI-a  -  “Across Cultures  (Apropierea de literatură)”
  • Clasa  a XII-a -  “Successful Writing Proficiency”

           Curriculum în Dezvoltare Locală

           Protecţia mediului

 • Clasa  a IX-a  -  Metode de rezolvare şi prevenire a problemelor la locul de muncă
 • Clasa  a  X-a  -   Integrarea la locul de muncă

           Electric

 • Clasa  a IX-a – Metode de abordare şi rezolvare a problemelor specifice locului de muncă
 • Clasa a X-a – Elemente pregătitoare pentru insertia pe piata muncii

Motto: Pentru că ai vise pe care le vrei îndeplinite, vino să spui “Prezent!” la Neniţescu!

Contact:

 • B-dul Theodor Pallady 26, Sector 3
  Tel/Fax: 021 345 38 65 / 021 345 09 20
  E-mail
  : nenitescuschool@yahoo.com                                
  www.nenitescu.ro     
  Acces: Metrou: staţia “1 Dec.1918”  sau tramvai  23, 27, 40 - statia OZANA      

146

Istoric:
Traditie în a crea viitor.

Colegiul Tehnic de Chimie "Costin D. Neniţescu" a fost infiintat în 1948 si funcţionează în actual locaţie din anul 1968. Are aproape 50 de promoţii de tehnicieni valoroşi, pregătiţi în domenii industriale cu tradiţie şi perspectivă – resurse natural şi protecţia mediului, chimie industrială, electrotehnică. Datorită calităţii pregătirii, numeroşi absolvenţi şi-au continuat studiile, astăzi mulţi dintre aceştia fiind ingineri, cercetători sau profesori.

Resurse umane:

Dedicare si experientă

Resursa umană de care dispune şcoala,  cadrele didactice (profesori de cultură generală, profesori ingineri, maiştri instructori) au pregătirea metodică şi de specialitate necesară desfăşurării unui învăţământ performant: grade didactice şi specializări efectuate în cadrul programelor de perfecţionare efectuate sub egida MEN.

Calitatea resursei umane este deosebită (autori de programe şcolare, standarde de pregătire profesională elaborate în cadrul programului de reformă a învăţământului profesional şi tehnic;  formatori locali şi naţionali; metodişti de specialitate, mulţi dintre aceştia având experienţă în derularea de programe de formare continuă şi evaluare; membri ai comisiilor naţionale de specialitate).

Colectivul didactic este format din 33 de profesori experimentaţ şi dedicaţi, dintre care 27 profesori titulari , 2 cu doctorat, 22 cu gradul didactic I, 1 profesor cu gradul didactic II si 8 profesori cu definitivat. 

Printre absolventii nostri se numără personalităti ale lumii stiintifice, artistce si sportive: Constantin Trăistaru, Marin Avram, Cristian Ţopescu, Cristi Puiu, Gina Patrichi.

Baza materială:

 • două corpuri de clădire renovate integral pe parcursul ultimilor ani;
 • laboratoare de fizică, biologie, chimie, chimie aplicată, informatică, electronică şi automatizări, electrotehnică;
 • o sală si un teren de sport;
 • o curte mare, cu multă verdeaţă, ca un parc.

Proiecte:

Scoala este implicată în numeroase proiecte şi parteneriate de dezvoltareşcolară care contribuie atât la ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, cât si în antrenarea acestora în activităti extrascolare,  cu caracter cultural, recreational sau sportiv:

 • Parteneriat de colaborare Scoală – Politie – Autorităti Locale – Asociatia de Părinti
 • Programul “Vreau sa fiu mai bun!” - burse pentru absenteism redus si progress scolar, în parteneriat cu Asociatia HOPE NEST
 • SNAC, în parteneriat cu Scoala gimnazială specială nr 2, Bucuresti
 • Programul “America On Screen”, derulat în colaborare cu Centrul Cultural American
 • Proiectul “Educatie pentru Justitie si Democratie “– un program de formare cetătenească în scoli dezvoltat de Centrul Român de Politici Europene si Lider just
 • Proiectul „Raftul cu Experiente”, în colaborare cu Asociatia Scoala de Valori si Kaufland România
 • Programul “Compania/Skills for the Future”, în parteneriat cu Junior Achievement Romania
 • Programul “Suntem generatia în miscare”, în parteneriat cu Fundatia PRAIS
 • Programul „Fii si tu voluntar PROEDUS”
 • Proiect educativ “Biblioteca Digitală de Liceu”, încolaborare cu Asociatia Bookland
 • Proiectul regional “Învătati să ajutati!” , în parteneriat cu Scoala Sanitară Postliceală “Carol Davila”
 • “Orientare Scolară si Profesională” , în parteneriat cu  UPB, Scoala Gimnazială Nr. 27 „Principesa Ileana”, Fundatia Ecologică Green
 • Proiectul „JOBS” – Orientare profesională – training în întreprinderi si scoli
 • Conventii pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică în întreprinderi / institutii publice - S.C. Policolor S.A., SC Biotehnos S.A., Institutul de Igienă Publică si Sănătate Veterinară, S.C. Casstil S.A., S.C. Chimcom Impex S.R.L